ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್-9 ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಮೇ ಮುಗಿಯಿತು! ಜೂನ್ ಬಂದಿದೆ! ನಿಮ್ಮಂತಹ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಏನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ : ✔  2017-18 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್-9 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 30, 2019. ✔ ನೀವು ಸಂಯೋಜನಾ ಯೋಜನೆಯ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ (ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್-9 ಅಲ್ಲ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ✔ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ರೂ…

Read More...

ವ್ಯಾಪಾರ್ ಬಳಸಿ GSTR(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್)-1 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು?

ಸಾಮಾನ್ಯ GST(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ GSTR(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್) -1 ರಿಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. GSTR(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್)-1 ಅನ್ನು ನೀವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ್ ನಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ (ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೆರ್) ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು!   ವ್ಯಾಪರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು…

Read More...

ಹೊಸ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ(GST) ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ

ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ(GST)  ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು! ಹೌದು ಅಲ್ಲವಾ? ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ(GST) ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ! ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 100% ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ರೂ. 5 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ…

Read More...

ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಚಾರ: GSTR-9(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್-9) ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2019

Vyapar, GSTR-9, business accounting

GST(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀವು GST(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ) ನ ನೋಂದಾಯಿತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಗಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಚಾರ ಒಂದು ಇದೆ. ಕಾಣುವಂತೆ, GSTR-9(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್-9) ರ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್(ಆದಾಯ) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2018 ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. GST(ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್(ಆದಾಯ) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2018 ರ…

Read More...