28 వ జిఎస్టి సమితి నవీకరణలు: మీరు తెలుసుకోవలసిన తాజా పన్నుధర యొక్క మార్పులు

vyapar, accounting, GST

28 వ జిఎస్టి సమితి నవీకరణములు పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఒక ఉపశమనం కల్పిస్తుంది. ఇక మీదట ఇక్కడ మారబోతున్నది: ఆరోగ్యకరమైన తళువము జిఎస్టి ముందుకు వెళ్లడం నుండి మినహాయించబడిండి : హూ-హూ! ఇప్పుడు ఆడవారి గొంతులు బిగ్గరగా తగినంతగా వినిపిస్తుంది. చెక్కర పై పన్ను 1 % నిర్ణయమును కూడా తీసుకోలేదు బహుశా సమితి దీనిని గుర్తించడానికి ఎక్కువ సమయం కావాలి. భోజనశాలపై జిఎస్టి ఎప్పుడు అసలు సుంకం మీద ఉండడం వలన ఇందుకు సుంకం ప్రకటించబడదు….

Read More...

ஜிஎஸ்டி (சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி) பற்றி கட்டாயம் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய 8 அம்சங்கள்:

GST Invoice, GST Mobile App, Invoice and Billing App Free, GST Invoice App, GST India, GST App, GST Invoices,

அம்சம் #1   பிரான்ஸ் தான் ஜிஎஸ்டி – ஐ (GST) 1954 இல்  முதலில் அறிமுகப்படுத்திய நாடாகும். பிரான்சில் ஜி.எஸ்.டி ஆட்சியை அமல்படுத்துவதற்கான முக்கிய நோக்கம், அதிக வரி விகிதங்கள் நாட்டில் புழக்கத்தில் இருந்ததன் விளைவாக ஏற்பட்ட வரி ஏய்ப்புகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஆகும். அம்சம் #2 சுமார் 17 ஆண்டுகளாக இந்தியாவில்  ஜி.எஸ்.டி பற்றிய கருத்தாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது . இந்தியாவில் முதலில்  ஜிஎஸ்டி பற்றிய பேச்சுவார்த்தை 1999 ல் முன்னாள் பிரதம மந்திரி…

Read More...

व्यापार के बिल-वाइज ट्रैकिंग फीचर  से इनवॉइसेज को और अच्छी तरह से ट्रैक करें

Bill wise payment, Bill WIse tracking, vyapar, accounting software, business accounting

आइए जानें,  कि कैसे ‘व्यापार’ का नया ‘बिल-वाइज ट्रैकिंग’  फीचर आपके इनवॉइसेज को और अच्छे से ट्रैक करने में मदद करता है! छोटे बिज़नेस के मालिक होने के नाते, आपको जो भुगतान  मिले हैं / जो अभी तक नहीं मिले हैं / आंशिक(कुछ मिल गया कुछ बकाया ) रूप से मिले हैं  ऐसे भुगतानों को…

Read More...

फाइनेंशियल ईयर (वित्तीय वर्ष) के अंत के आखरी मिनट में होने वाले तनाव से कैसे बच सकते हैं!

Financial year end, taxes, accounting software

फाइनेंशियल ईयर (वित्तीय वर्ष) के अंत के आखरी मिनट में होने वाले तनाव से कैसे बच सकते हैं!   मार्च का अंत बहुत नज़दीक आ रहा है!!! बहुत से छोटे व्यापारों के लिए, फाइनेंशियल ईयर का अंत डरावना होता है | ऐसे समय में  आपको लगता है कि – “बिज़नेस शुरू करना आसान है, पर…

Read More...

Track Invoices Better with Bill-Wise Tracking Feature of VYAPAR

Business accounting, Bill wise tracking, Vyapar app, accounting software

Know How The New Bill-Wise Tracking Feature of Vyapar Helps You Track Invoices Better! Being a Small Business Owner, you might face the difficulty of tracing payments received/ not yet received/ Partially paid. Especially where the payments are not instantly made, matching the right payment with right invoice becomes too much work. For eg: Imagine…

Read More...

Inventory Management for Small Businesses improves with this Item Tracking Feature

Tracking individual items in your inventory requires all your time?  or in other words, Is Inventory management going out of your control?   If you’re here looking forward to fixing your stock management method, then you’re at the RIGHT PLACE at RIGHT TIME. Being a small business owner keeping track of every single item is an absolute necessity…

Read More...